Amfitheater

Ongeveer 500 m van de keizerlijke thermen ligt het amfitheater dat al in 100 na Chr. werd gebouwd en aan 20.000 toeschouwers plaats bood. Een bewijs voor het feit dat Trier een rijke stad van aanzienlijke afmetingen was, want alleen voor zo'n stad werd een dergelijk prestigieus complex gebouwd.

De bouwwijze van de arena van Trier wijkt echter af van die van andere complexen. Door de bijzonder gunstige ligging aan de voet van de Petrisberg hoefden de Romeinse bouwmeesters aan een kant van het theater geen aarde te storten. Ze maakten gebruik van de natuurlijke helling voor de tribunes voor de toeschouwers.

Op de helling werd de aarde op bepaalde plaatsen afgegraven om aan de andere kant weer te worden gestort. De "vomitoria", de ingangen onder de kunstmatige heuvels, de toegangsportalen en de muren voor de tribunes boven de arena werden van steen gemaakt.

In de muren zijn openingen naar stenen kamers waarin mensen en dieren ondergebracht werden. Onder de arena bevindt zich een soort kelder die een onregelmatige kruisvorm heeft. Vermoedelijk heeft daar een hefplatform gestaan. Nog altijd zijn de originele houten balken van een zuigerpomp te bezichtigen die zorgde voor de afwatering naar een beek, de Olewiger Bach.

Het amfitheater werd tot het begin van de 5e eeuw gebruikt. Later in de middeleeuwen werd het net als talrijke andere gebouwen oneigenlijk als steengroeve gebruikt.

Gladiator Valerius im Amphitheater Trier

Gladiator Valerius in het amfitheater in Trier

In de arena van het amfitheater in Trier bezoekt gladiator Valerius samen met u donkere gangen, kelders en kerkers. Hij zal u weten te boeien met verhalen uit het alledaagse leven van een gladiator.

Informatie en reservering