Basilica van Constantijn

Deze zogenaamde basilica - de troonzaal van keizer Constantijn - is de grootste afzonderlijke zaal die uit de klassieke Oudheid bewaard is gebleven. De Romeinen wilden door de architectuur de grootsheid en de macht van de keizer tot uitdrukking brengen, wat hun hier op bijzonder indrukwekkende wijze gelukt is: de enorme hal is zo groot dat er een echo van 7 seconden op het grote orgel zit!

De afmetingen van de basilica weten zelfs in de 21e eeuw nog te overdonderen: De "Aula Palatina" is 32,6 m breed, 36 m hoog en 71 m lang!

De diepte van de ruimte werd door optische finesses nog versterkt - zowel de ramen van de apsis als de nissen daaronder worden naar het midden toe kleiner en creëren zo een perspectivische vertekening.

Dit Romeinse gebouw was van binnen met marmer, mozaïeken en beelden versierd en kan door de marmeren vloer verwarmd worden, maar alle glans en alle techniek werd in de 5e eeuw door de Franken verwoest die vervolgens zelfs een hele nederzetting in de dakloze ruïne bouwden.

Later gebruikte de aartsbisschop van Trier dit gebouw als bestuurscentrum. Na 1614 werden er drie paleisvleugels aangebouwd (rococovleugel in 1761 door J. Seitz, sculpturen door F. Tietz, tegenwoordig is hier het centrale bestuur van Rijnland-Palts, de Aufsichts- und Dienstleistungs-Direktion (ADD), gevestigd).

Sinds het midden van de 19e eeuw wordt de paleisaula als de eerste en oudste protestantse kerk in het katholieke Trier gebruikt.

Evangelische Kirchengemeinde Trier
Gemeindebüro
Konstantinplatz 10
54290 Trier
tel. +49 651 99491200
fax +49 651 994912020
e-mail: trier@ekir.de
www.evangelisch-trier.de