Dom

Midden in het centrum van Trier staat de dom van Trier. Deze grootste christelijke kerk uit de klassieke Oudheid werd op een voormalig Constantijns paleiscomplex gebouwd.

De huidige dom van Trier staat op een voormalig Constantijns paleiscomplex. Na het laatste verblijf van Constantijn in Trier in 328/29 werd het paleis afgebroken. Hierop werd in 330 de grootste christelijke kerk van de klassieke Oudheid gebouwd. Die kerk was ongeveer vier keer zo groot als de huidige dom en besloeg het oppervlak van dom, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Domfreihof en de aangrenzende huizen met tuinen en kwam dus bijna tot aan de Hauptmarkt.

De huidige dom bevat nog een Romeinse kern met originele muren tot een hoogte van 25,88 m. Het enorme fragment van een granieten zuil naast de ingang van de dom wijst ook op de Romeinse oorsprong van dit godshuis. Na vernielingen in de 5e en 9e eeuw werd de intact gebleven kern met romaanse aanbouwsels weer uitgebreid - vandaag de dag is er in de dom met zijn drie crypten, zijn kruisgang, de domschatkamer en de relikwieënkamer architectuur en kunst uit een periode van meer dan 1650 jaar te zien.

Het zuidelijke deel van de Romeinse dubbele kerk werd rond 1200 afgebroken en volledig vervangen door de vroeggotische Onze-Lieve-Vrouwekerk. Boven de grond is hier niets Romeins meer te zien, maar onder de vloer liggen uitgestrekte Romeinse opgravingsvondsten (niet voor het publiek toegankelijk) en verschillende gotische pijlerbundels staan op Romeinse zuilfundamenten. De middeleeuwse kerk volgt echter niet meer de plattegrond van de lange basiliek met haar drie schepen, maar is een rond gebouw waarvan het kruisvormige plafondgewelf met de vier portalen met acht afgeronde altaarnissen in de zwikken wordt uitgebreid. Hierdoor lijkt de plattegrond op een roos met twaalf bladeren, een symbool van Maria, de rosa mystica, maar ook een verwijzing naar de twaalf stammen van Israël en de twaalf apostelen. De apostelen en de twaalf artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis zijn zodanig op de dragende pijlers geschilderd dat ze slechts vanaf één punt volledig zichtbaar zijn. Dit punt is gemarkeerd door een zwarte steen in de vloer. Zo fascinerend als deze aanblik is, zo indrukwekkend is ook de akoestiek.

Op weg naar buiten komt de bezoeker langs steenhouwerstekens en graffiti uit zeven eeuwen, het westportaal met zijn vele figuren, het bisschoppelijk paleis, het paleis Kesselstatt en de poort die de grens van de domstad markeert.

Meer informatie

Dom-Information, tel. +49 651 9790790, fax +49 651 9790799
Website van de Dom-Information: www.trierer-dom.de