Domfreihof / domstad

Reeds in de middeleeuwen vormt zich rond de dom een door een muur begrensd gebied met als huidig centrum naast de kathedraal de nieuw vormgegeven Domfreihof. Het uitzicht vanaf dit plein op de romaanse westgevel van de dom en de vroeggotische Onze-Lieve-Vrouwekerk is grandioos. Uit stadspaleizen en kanunnikenhuizen voor en achter de dom (met kleine steegjes en hoge muren) blijkt dat men zich hier in een bijzondere stadswijk bevindt - gevormd door het christendom van de laatantieke tijd van keizer Constantijn de Grote tot op heden.

Meer informatie

Dom-Information, tel. +49 651 9790790, www.trierer-dom.de
Dom van Trier
Museum am Dom