Mariazuil

Op het hoogste punt van het zandsteenmassief aan de linkeroever van de Moezel, torent de Mariensäule boven de stad uit. Op een 40 meter hoge kolom staat het gekroonde beeld van Maria. De bouw werd mogelijk gemaakt door giften uit de burgerij van Trier en het monument werd in 1866 gewijd als herinnering aan de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.