Mattheiser Weiher

In het zuidelijke deel van "Augusta Treverorum", rondom het klooster St. Mattheis, ligt een landelijke idylle, een toevluchtsoord voor elke liefhebber van volkstuinen en natuur.

Als markant herkenningsteken staat het godshuis te midden van een stuk natuur dat van de Moezel tot aan de vijvers, de bekende "Mattheiser Weiher", loopt. Sinds de jaren 50 doet het "Volkspark Trier Zuid" op een oppervlakte van 1,5 hectare dienst als recreatie- en natuurbeschermingsgebied met bijvoorbeeld een bomenbestand van 150 - 180 jaar oud. Naast zwarte elzen, moerascipressen en wilgen vormt het bestand aan peervormige lijsterbessen een dendrologische bijzonderheid. De aanplanting hiervan ongeveer 150 jaar geleden gebeurde niet uit botanische belangstelling. De vruchten die rijk aan looizuur zijn, dienden voor het houdbaar maken van "Viez", de droge vruchtenwijn van rode en witte houtappels uit Trier.

De eerste vijver ligt tegenover het Weihercafé. Dat is de zogenaamde molenvijver, de "Mühlenweiher". Tijdens de omvorming van het gebied tot een park in de jaren 50 kreeg deze vijver een aanvullende beplanting met witte waterlelies en gele plomp. Midden in de vijver ligt een eilandje waarop knobbelzwanen, wilde eenden, dodaarzen en andere soorten watervogels zoals waterhoentjes zich kunnen terugtrekken om te broeden. Boven deze plaats, daar waar tegenwoordig een speeltuin ligt, lag de tweede vijver met de naam "Froschenputtel".

Rondom de "Herrenweiher", met een oppervlakte van 2,3 hectare de grootste nog behouden gebleven vijver, is de omgeving tot op heden nauwelijks veranderd. Deze vijver is in zijn oude vorm en grootte bewaard gebleven. In de verlandingszone bij het toestroomgebied groeit bies, smalbladige lisdodde, kalmoes, paardenstaart, waterlelies en lis en andere zeldzame soorten. De visstand bestaat uit karper, steenkarper, riverbaars en snoek. Aan de oevers dartelen talrijke soorten vogels zoals de rietgors, de kleine karekiet en vele kool- en pimpelmeesjes. Dit ruim opgezette parklandschap biedt met zijn hagen en zijn oude bomen prima nestplaatsen voor de groene en de bonte specht. De Mattheiser Weiher zijn nu een paradijs voor dieren en bieden, juist in de zomer, vele goede recreatiemogelijkheden voor alle natuurvrienden.