Museum am Dom

Dit moderne museum met veel lichtinval in de Windstraße was vroeger een koninklijk-Pruisische gevangenis waarin nu o.a. werken van christelijke kunst en religieuze gebruiken tentoongesteld worden.

In het huidige Museum am Dom worden werken op het gebied van christelijke kunst en religieuze gebruiken en voorwerpen van kerkgeschiedkundig belang uit het bezit van de Bisschoppelijke Stoel, de domkerk en de pastorieën van het bisdom Trier verzameld, onderhouden en voor het publiek opengesteld. De kunsthistorische collectie bestaat voor het grootste gedeelte uit stukken die in bruikleen zijn afgestaan door de kerkelijke gemeenten samen. Deze bieden een goed overzicht van de klerikale kunstbeoefening in het bisdom Trier.

Het bestand aan beeldhouwkunst, liturgische gewaden en liturgisch vaatwerk is groot. De verzameling munten en medailles omvat overwegend objecten uit het aartsstift Trier. Ook het antieke verleden van de stad Trier wordt in de collectie van het museum weerspiegeld. Na een restauratieperiode van tien jaar zijn hier nu belangrijke Constantijnse plafondschilderingen uit het keizerlijke paleiscomplex en de dom te zien. Een zwaartepunt is de bestudering van het kerkencomplex dom en Onze-Lieve-Vrouwekerk en de vroegste geschiedenis van de kerk in Trier.

Contact

Bischof-Stein-Platz 1, 54290 Trier, tel. +49 651 7105255
Website van het museum