Onze-Lieve-Vrouwekerk

Direct naast de dom van Trier staat de vroegste gotische kerk in Duitsland: de in de 13e eeuw gebouwde Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd al enkele jaren gebouwd toen onder aartsbisschop Theoderich von Wied de financiële middelen opraakten. Vervolgens hield aartsbisschop Konrad von Hochstaden in 1243 in zijn bisdom Keulen een collecte waardoor de bouwwerkzaamheden in Trier voortgezet konden worden.

Bijzonder is de kruisvormige plattegrond. In de kruisarmen bevinden zich kapellen die een aaneensluiting van apsidiolen zijn waarbij in het midden hiervan een vieringtoren oprijst.  Een eigenlijke gevel is er niet. Bij het westportaal is slechts een soort gevel opgericht. In de timpaan is het begin van de heilsgeschiedenis te zien en in de topgevel de afsluiting door de kruisdood. Het boogveld en de vensters tonen de voorgeschiedenis met Abraham en Noach, de voorspellingen van de profeten en de boodschap aan Maria. Bij de figuren van het westportaal gaat het echter slechts om kopieën: de originelen bevinden zich in het Museum am Dom.

De ingang van de kerk is tegenwoordig het noordportaal, het zogenaamde "paradijs". Op de portaalwanden zijn symbolische planten te zien. In de kerk weten in eerste instantie de slankheid van de zuilen te imponeren. Het oorspronkelijke inventaris is bijna volledig verwoest. Na de Tweede Wereldoorlog werd als inrichtingsstuk een altaareiland van Rudolf Schwarz geplaatst.

Meer informatie

Dom-Information, tel: +49 651 9790790, www.trierer-dom.de