Park Nells Ländchen

In het uiterste noorden van de stad wordt een bezoek aan het aangrenzende park "Nells Ländchen" een ervaring vol afwisseling.

Tekenen van verstreken tijdperken openen ons de ogen voor de karakteristieke eigenschappen van vroegere tijden: Een historisch park in een vroegromantisch Engels-Nederlandse stijl die in al zijn natuurlijkheid ook aan de esthetische verwachtingen voldoet. Hieruit blijkt tegelijkertijd echter ook een veranderd gevoel voor tuinarchitectuur aan het begin van de 18e eeuw. Het was het tijdperk waarin de verandering duidelijk werd om de tuinarchitectuur van de duizenden jaren oude ketens van de geometrische vormgeving te bevrijden. Het was de tijd van een ongedwongen en ongeremde ontplooiing van een unieke, originele natuur.

In plaats van geometrische bassins en cascades zijn er nu kronkelende beekjes die in stille vijvers uitmonden waar op de zilveren spiegel hiervan witte Nymphaea-bloemen dobberen en die de fraai gevormde eilanden met bomen en rododendrons met een rustige golfslag omstromen. Op het water komen gondels elkaar tegen waarin men op warme dagen verkoeling zocht en de tijd doodde. In plaats van rechte lanen liepen er nu door elkaar slingerende paden over bruggetjes met graciel versierde leuningen, langs romantische kiosken, en van verheven sokkels keken gekleurde tuinbeelden neer. Een hermitage mocht ook niet ontbreken, die zo typerend is voor die tijd waarin de parkidylle ontstaan is en die ook nu nog als molentje bewaard gebleven is.

Het park draagt de naam van zijn schepper en financier Nikolaus von Nell, kanunnik aan het stift van St. Paulinus die deze landerijen uit het bezit van de Duitse Orde kocht.

Het land dat door het water van een berg, de Grüneberg, en van een beek, de Avelerbach, die uit Tarforst komt, voortdurend overstroomde, werd deels drooggelegd. Door sloten werd het water naar de Moezel afgevoerd. Zo ontstonden er vijvers en eilanden. Met de aanleg van dit park en de moestuinen is ook de naam Gotthard verbonden. Hij was een tuinman uit Trier die zijn beroepservaring uit Nederland ten dienste van Nell stelde.

Het park werd in 1801 voltooid. Een authentieke uitvoerige beschrijving van de bezienswaardigheden hebben we te danken aan de Parijs staatsarchivaris Armand Gaston Campus. Hij bezocht de door Frankrijk geannexeerde provincie en prees zowel de schoonheid van het park als de schepper Von Nell als een door de tuinbouw gepassioneerde man. Een van de legendarische overleveringen zou het bezoek van Napoleon aan het park kunnen zijn. Als erkenning van zijn prestatie liet hij de genoemde tuinman Gotthard uit Frankrijk een eetservies sturen.

Ondanks menige verandering in de loop van 200 jaar heeft Nells Ländchen echter veel van zijn oorspronkelijkheid en originaliteit weten te behouden.