Pfalzel

In het noorden van Trier ligt de stadswijk Pfalzel. De naam is afgeleid van Palatolium, dat paleisje betekent. Romeinse keizers lieten dit versterkte paleis op deze strategische plek enkele kilometers stroomafwaarts van de stad aan de Moezel bouwen. Kortgeleden zijn hier ook de resten van een tweede brug over de rivier gevonden. De muren van een aantal gebouwen in Pfalzel vertonen tot op een hoogte van twee verdiepingen nog restanten van de oorspronkelijke Romeinse bouw. In de middeleeuwen werden delen van de paleisruïne als muren voor een kloosterkerk (later stiftkerk), voor kelders, schuren en huizen gebruikt.

Tegenwoordig zijn nog de Romeinse overblijfselen tot een hoogte van twee etages in meerdere gebouwen bewaard gebleven. De pastorie bijvoorbeeld bestaat uit twee gotische en twee Romeinse muren. Een fraaie route naar Pfalzel voert over de Moezel (30 minuten per boot). De aanlegplaats ligt vlak buiten de stadsmuur uit de 16e eeuw. Van hieruit zijn via korte idyllische wegen onder andere de kerk (Romeinse muren, Romeinse mozaïekvloer, Romeinse marmeren vloer), de pastorie, de poort van de aartsbisschoppelijke burcht en het bestuurscentrum uit de 16e eeuw bereikbaar. Alles is opgenomen in een rij schilderachtige huizen. Bij de aanlegplaats bevindt zich een café dat deels in de oude kruisgang van het stift is ingebouwd.