Porta Nigra

Voor een bezoeker die net in Trier is aangekomen, is de Porta Nigra het handigste startpunt om de stad te verkennen. De Porta Nigra is de best bewaard gebleven Romeinse stadspoort ten noorden van de Alpen - een unieke verbinding tussen het antieke verleden en de huidige moderne stad.

De Porta Nigra zelf stamt uit een tijd (ca. 170 na Chr.) waarin de Romeinen openbare gebouwen bij voorkeur bouwden van grote quaderstenen (de grootste wegen hier zes ton). Deze zandsteenblokken uit een nabijgelegen dal, het Kylltal, werden op maat gezaagd door bronzen zagen die door molens werden aangedreven (hier en daar zijn nog zaagsporen zichtbaar). De blokken werden zonder specie op elkaar gestapeld. Twee stenen werden horizontaal echter door in lood gegoten ijzeren krammen met elkaar verbonden. Een dergelijke kram is nog binnen in de poort in de buurt van de oostelijke wenteltrap te zien. Aan de buitenkant zijn nog veel roestsporen te zien op plekken waar vroeger krammen zaten. In de middeleeuwen werden immers diepe gaten uitgebeiteld om het metaal te roven dat vervolgens werd omgesmolten.

De quaderstenen ontkwamen aan het lot om gerecycled te worden omdat de Griekse monnik Simeon zich na 1028 als kluizenaar in de oosttoren van de Porta Nigra liet inmetselen. Na zijn dood in 1035 werd hij op de benedenverdieping begraven en heilig verklaard. Ter ere van hem liet aartsbisschop Poppo von Babenberg in de Romeinse poort twee boven elkaar gelegen kerken inbouwen die pas in 1804-1809 op bevel van Napoleon werden gesloopt. De naam "Zwarte Poort" is middeleeuws en kan behalve door de tand des tijds ook door vervuiling door milieuomstandigheden worden verklaard.

In de poort zijn sporen van de dubbele kerk, Romeinse steenhouwerstekens en datumgraffiti te zien. Het uitzicht op de stad en het dal is bijzonder.

Gladiator Valerius im Amphitheater Trier

Een Romeinse centurio laat u het geheim van de Porta Nigra zien

Een centurio - in zijn glanzende parade-uitrusting - neemt u mee naar de tijd waarin Rome de wereld regeerde en de keizer in Trier het lot van het imperium in handen had. Plotseling staan de toeschouwers midden in de tijd die zo rijk aan gebeurtenissen was - en niet alleen als passieve kijker!

Informatie en reservering