Rheinisches Landesmuseum

Fotos: © Rheinisches Landesmuseum Trier, Thomas Zühmer

Het grootste en onbetwist ook bekendste museum van Trier is het Rheinisches Landesmuseum. In geen enkel ander museum in Duitsland is zo uitgebreide informatie te vinden over civilisatie, economie, bevolking, religie en kunst van de eerste vier eeuwen na Christus.

Uit de voorgeschiedenis worden de oudste menselijke sporen, het inventaris van Keltische vorstengraven en de resultaten van opgravingen uit de La Tène-periode (sinds 450 voor Chr.) getoond. Maquettes en reconstructies maken deze periode inzichtelijk voor de toeschouwer.

Het grootste gedeelte van de collectie stamt uit het Romeinse tijdperk. Qua omvang, veelzijdigheid en kwaliteit is deze collectie uniek. De imposante grafmonumenten uit Neumagen en het land van Trier, die de handel en wandel aan de Moezel illustreren, nemen ook in de internationale kunstgeschiedenis een uitstekende plaats in. Op het gebied van kleurrijke vloermozaïeken bezit dit museum meer dan 150 losse stukken, veel meer dan alle andere Duitse musea samen. Ook blinkt dit museum uit door zijn vroegkeizerlijke gekleurde glazen en op het gebied van kleine kunstvoorwerpen met zijn grote hoeveelheid terracotta en kleine bronzen beeldjes.

Het laatantieke Trier als keizerresidentie van de westelijke helft van het rijk en als belangrijkste vroegchristelijke gemeente in het Rijnland leverde naast andere kostbaarheden zoals luisterrijke glazen van de 4e eeuw, fijn ivoorwerk en in het Rijnland unieke met reliëf versierde sarcofagen meer dan 800 vroegchristelijke grafschriften – een aantal waar geen ander museum ten noorden van de Alpen op kan bogen.

De muntverzameling, met daarin vooral exemplaren geslagen in de munterij van Trier uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen, omvat de meest complete verzameling laatantieke munten en de numismatische exemplaren van de keurvorsten van Trier.

De Frankische tijd is vertegenwoordigd door aanschouwelijke grafvondsten met kostbare grafgiften van wapens en sieraden, met glazen, kettingen, fibulae, gouden schijven en prachtige beslagen van paardentuigen. De middeleeuwen en de moderne tijd worden geïllustreerd door kostbare collecties kleine kunstvoorwerpen, belangrijke sculpturen en architectuurstukken, in het bijzonder uit de romaans-gotische tijd, en door keramiek uit het Rijn- en Moezelland.

Contact

Weimarer Allee 1, 54290 Trier, tel. +49 651 97740
Website van het museum