Romeinse villa Otrang

5 km ten noorden van het Romeinse wegstation Beda (Bitburg) zijn bewaard gebleven resten van het herenhuis (60 x 60 m) van een Romeinse landgoed te vinden. De beschermende gebouwen die hier sinds de opgravingen van 1836 in de biedermeiertijd zijn ontstaan, vallen tegenwoordig onder de monumentenzorg. Van de rijke inrichting zijn behalve het bad en de verwarming ook in de villa gevonden mozaïeken bewaard gebleven.

Contact:
Romeinse Villa Otrang
Otranger Strasse, 54636 Fliessem, tel. +49 6569 807, e-mail: info@villa-otrang.de, www.villa-otrang.de