St. Matthias

In het zuiden van de stad ligt de benedictijnse abdij St. Matthias. Deze abdij is een van de belangrijkste gebouwen van Trier en herbergt talrijke kunstschatten. Vermoedelijk is hier de eerste christelijke gemeente van Gallië ontstaan.

In deze waarschijnlijk oudste christelijke kerk op Duitse grond werden hoofdzakelijk de eerste bisschoppen van Trier, Eucharius en Valerius, vereerd. Dit gebouw werd in zijn huidige vorm in 1127 gebouwd. Hierbij werden de relikwieën van de apostel Matthias gevonden, wiens gebeente men tevoren ter bescherming tegen plunderingen zeer goed had verstopt. Sinds die tijd wordt dit apostelgraf door talrijke groepen pelgrims bezocht.

In de kruiskapel bevindt zich een staurotheek, een reliekhouder waarin een stuk van het kruis van Christus wordt bewaard. Deze reliekhouder is na 1240 gemaakt en laat de houtdeeltjes zichtbaar. In twintig andere velden zijn eveneens relikwieën verwerkt. De staurotheek is een van de mooiste kunstwerken van Trier.

Uit de voorgevel van de basilica blijkt duidelijk een lange bouwgeschiedenis. Het fundament werd ongeveer in 1160 voltooid. In barokstijl werden rond 1650 voluten op de topgevels geplaatst en in het begin van de 18e eeuw werden de portalen in de Franse en Italiaanse stijl gebouwd. In het middelste portaal zijn beelden van de apostel Matthias, de oprichter van de orde Benedictus en diens zus Scholastica te zien. In 1786 werden de torens bekroond.

In de kerk weet in eerste instantie het harmonische en heldere middenschip te imponeren. Onder abt Antonius Lewen zijn rond 1500 een laatgotisch netgewelf, gotische ramen, de apsis en het oostelijke deel van de crypta toegevoegd. In de zijschepen zijn nog de romaanse gewelven te herkennen die in 1750 met een gipsdecoratie werden aangevuld. Kijkend in de richting van het altaar valt het oog op de memoria (gedenkplaats) met de graffiguur van de apostel Matthias en het interessant bewerkte gewelf. Onder het koor kan de bezoeker de crypta bezichtigen. Daar staan de sarcofagen van de beide eerste bisschoppen Eucharius en Valerius en sinds december 2007 ook die van de apostel Matthias.

Contact

Benedictijnse abdij St. Matthias, Matthiastraße 85, 54290 Trier
tel. +49 651 17090, fax +49 651 1709243,
www.abteistmatthias.de, Benediktiner@AbteiStMatthias.de