Voormalige rijksabdij St. Maximin

De kerk van de voormalige rijksabdij St. Maximin is tegenwoordig een gymzaal die ook vaker voor concerten en andere gelegenheden wordt gebruikt. Al in de laatantieke tijd bevond zich hier voor de noordelijke muren van deze vroegere Romeinse stad een uitgestrekte begraafplaats met honderden graven. Veel van de in meerdere lagen boven elkaar liggende sarcofagen zijn na de laatste archeologische opgravingen voor belangstellenden opengesteld en kunnen in kleine groepen tijdens een speciaal georganiseerde rondleiding worden bezichtigd. De hierboven gelegen kerk van de abdij St. Maximin, een van de belangrijkste kerken van het Duitse rijk in de middeleeuwen, werd meerdere malen verwoest en weer opgebouwd en werd later na de Franse revolutie opgegeven.

Aanmelden voor bezichtiging van de opgravingen: (alleen voor kleinere groepen mogelijk)
Dom-Information, tel. +49 651 9790790